Geschiedenis

Placeholder image

Rond het jaar 1130 werd het moerasgebied tussen het huidige Valleikanaal en de Grift door het graven van sloten drooggelegd en in cultuur gebracht. Langs de bij deze drooglegging aangelegde ontsluitingsweg (Hamersveldseweg) ontstonden boerenbedrijven, waarop aanvankelijk voornamelijk landbouw bedreven werd, maar later, door de inklinking van de veenlagen en de daarmede gepaard gaande nattere gronden, overgegaan werd op de veeteelt. Het oude verkavelingspatroon met haaks  op de Hamersveldseweg lopende sloten was bij de ontwikkeling van het plan Claverenblad-Wildenburg nog aanwezig.

Ook waren er nog enkele boerderijen langs de Hamersveldseweg in gebruik, zoals Zwanenburg, Rosmolen en de nu nog aanwezige boerderij Groot Wildenburg

Zwanenburg heette in de oudheid Ganswech. Mogelijk dat deze naam zelfs van vóór 1400 dateert. 
Later werd het Ganzeweij genoemd. In het jaar 1668  bouwde hier de Amersfoortse arts Hendrik Schütz een aanzienlijk huis dat omringd werd door grachten en  bossen. Hij liet het geheel in 1669 vereeuwigen op een pentekening, die zich nu in het Utrechts Archief bevindt.  Het totale eigendom strekte zich uit van de Grift in het westen tot de Moorsterbeek in het oosten. Het huis kwam  in 1683 in handen van Gerrit Willem Couper  (ook wel Cuijper genoemd), die vermoedelijk de naam in Zwanenburg heeft gewijzigd. Het geheel was gesitueerd ten noorden van de Kuperssingel nabij de uidige Ganzeweihof. Voor een betere drooglegging van de vrij laag gelegen gronden heeft Cuijper waarschijnlijk een brede sloot(de Kupersgracht) laten graven aan de zuidzijde van zijn eigendom.

Bron: Historische kring Leusden

Lees meer...

Plein

Placeholder image

Bij de nieuwbouw was het midden terrein van het grasveld voorzien van extra parkeerplaatsen (zie foto links), op verzoek van de toenmailge bewoners is dit veranderd naar een speelterrein, waar we nu nog steeds dankbaar gebruik van kunnen maken. Op de Zwannenburghof is dat niet veranderd...

Door de groei van de bomen is een foto van boven niet meer mogelijk, maar het geeft een beeld van de het plein in 2015.

Voor de oplettende kijker, van de jonge aanplant van de Plantanen, is later 1 boom verwijderd.

Lees meer ....

Speeltjes voor de Kids

Speeltuig Ganzeweihof

Ook de speeltoestellen voor de kinderen hebben de nodige veranderingen ondergaan. De gemeente bezuinigd hier sterk op, dus hoelang nog? 

Lees meer...

Over ons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Read more